Drikkevand og grundvand

Mød Fumle og se, hvad du kan gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand.

En 3D-animationsfilm fortæller om, hvordan vi alle kan være med til at beskytte vores drikkevand. I filmen møder du hovedpersonen Fumle, som er haveejer.

Han finder ud af, hvorfor det er smartere at bruge hakkejernet til at fjerne ukrudt i haven, i stedet for at bruge ukrudtsmidler.

Sprøjte- og ukrudtsmidler kan skade vores grundvand. Ved at undgå at bruge sprøjte- og ukrudtsmidler i haven, kan du være med til at beskytte vores drikkevand.

Se filmen med Fumle og det ædle grundvand.

Find vores indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand i Herning Kommune

Find vores vandforsyningsplan, der beskriver, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand

Hvem har ansvar for vandkvaliteten?

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier. 

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'. 

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for kontrol af drikkevandet: 

Private boringer

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvis vandet kun bliver leveret til én husstand, som hverken rummer offentlig eller kommerciel aktivitet, har man ikke pligt til at kontrollere vandet. Ejere af sådanne vandforsyninger har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent. Hvert femte år skal kommunen give ejerne besked om, at de med fordel kan foretage kontrol af drikkevandet. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan læse mere om regler for forsyningsanlæg, der forsyner én husstand.

Vandforbrug

Vandforbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Det er et krav, at alle ejendomme har vandmålere installeret. En ejendom kan bestå af flere husstande. 

I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet. 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Mail: teknik@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.