Tilladelser og bevillinger

Afspærring af offentlig vej

Hvad gør du, hvis du gerne vil holde en vejfest på en offentlig vej og har brug for, at den bliver spærret?

Gravetilladelse og spærretidskort

Hvis du skal grave i eller omkring offentlige veje, stier, parkeringspladser eller fortove, skal du søge digitalt.

Midlertidig parkering

Din virksomhed kan søge om lov til midlertidig parkering. Det gælder kun, hvis du skal parkere en håndværkerbil i længere tid, end det normalt er tilladt.

Ophængning af plakater

Ønsker du at hænge plakater op i Herning Kommune skal du søge om tilladelse. Læs om retningslinjerne her.

Parkeringsfonden

Målsætning for parkering og regulativ for Parkeringsfond.

Byens ansigt (skiltevejledning)

Her kan du se, hvad vi tillader, hvis du ønsker at skilte i Herning kommune.

Tilladelse til taxikørsel

Færdselsstyrelsen er myndighed på området, så du ledes videre til dem.