Autoværksteder

Et autoværksted omfatter virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Luk alle
Åben alle

Hvad skal jeg melde?

Hvis du på din virksomhed ønsker at foretage én af følgende aktiviteter på motorkøretøjer, skal du anmelde det:

 • Service og -reparation, herunder:
  • Auto-el
  • Bremse- og koblingsservice
  • Dækservice
  • Udstødningsservice
  • Autoglas
  • Indvendig og udvendig ombygning
  • Karosseriarbejde
  • Vask med højtryksrenser
 • Mekanisk autovask og tørring
 • Bilpleje / klargøring
 • Undervognsbehandling
 • Autolakering

Ønsker du at etablere autoværksted?

Hvis du ønsker at starte, flytte eller ændre et autoværksted skal du følge reglerne som er beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Autoværkstedsbekendtgørelsen fastsætter regler for hvor autoværkstedet må ligge, da der er afstandskrav der skal overholdes. Der er også regler for støjende aktivitet, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Se Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Hvordan anmelder jeg mit autoværksted?

Du kan finde en digital selvbetjeningsløsning her på siden. Den hedder 'Meld etablering af autoværksted'. Hvis du mangler oplysninger, kan du gemme indtastningerne til senere og så efterfølgende fortsætte ansøgningen.

Autoværkstedets beliggenhed

Når du har anmeldt dit autoværksted, vurderer kommunen om autoværkstedets placering kan accepteres. Dette gøres blandt andet for at imødegå, at der bliver klaget over gener fra autoværkstedets aktiviteter.

Det er vigtigt, at aktiviteter på et autoværksted kan forenes med de planer, der er for området.

De forskellige planer for anvendelse af områder i kommunen er beskrevet i kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter. 

Se Planer og offentliggørelser for Herning Kommune.

Autoværksteder på landet

Hvis dit autoværksted ligger i landzone skal du have en zonetilladelse efter planloven, før du kan starte, ændre eller udvide din virksomhed.

Få mere information om landzonetilladelse.

Affald fra autoværksteder

Affald fra autoværkstedet skal bortskaffes med godkendte affaldstransportører og affaldsindsamlere. 

Du kan benytte den kommunale genbrugsplads.

Læs mere om affald og den kommunale genbrugsplads

Hvis din virksomhed vil benytte den kommunale genbrugsplads skal den tilmeldes genbrugspladsens ordning for erhverv.

Læs mere om tilmelding til at bruge genbrugspladserne i Herning Kommune

Opbevaring af olie og kemikalier på autoværksted

Olier og kemikalier, nye såvel som brugte, skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt kloaksystem.

Opbevaring af nye olier og kemikalier er beskrevet i Herning Kommunes forskrift for olie og kemikalier

Opbevaring af olie- og kemikalieaffald (farligt affald) er beskrevet i autobekendtgørelsen.

Du finder autoværkstedsbekendtgørelsen.

Miljøtilsyn på autoværksteder

Kommunen udfører regelmæssigt miljøtilsyn på autoværksteder. Ved et miljøtilsyn gennemgår en medarbejder fra kommunen, sammen med en repræsentant fra virksomheden, de miljømæssige forhold. Miljømæssige forhold omfatter blandt andet:

• Opbevaring og håndtering af affald og råvarer.

• Risiko for forurening af jord og grundvand.

• Virksomhedens processer og maskiner.

• Virksomhedens påvirkning af omgivelserne i form af støj, røg og lugt.

Et miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling, som betyder, at autoværkstedet skal betale for den tid kommunens medarbejder bruger i forbindelse med et tilsyn.

Læs om brugerbetaling.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Virksomhedsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail: virksomheder@herning.dk

Sådan sender du sikker mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.