Erhvervsaffald

Byggeaffald for erhverv

Inden du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen. Læs mere om anmeldepligt, og hvordan du skal håndtere bygge- og anlægsaffald.

Affald fra institutioner

Her kan du læse om, hvad du skal gøre med dit affald, hvis du er en institution i Herning Kommune.

Erhvervsaffald på genbrugspladsen

Her kan du se, hvilke typer affald, du kan komme af med på genbrugspladsen, når du er virksomhed eller landbrug.

Få adgang til genbrugspladsen som erhverv

Her kan du se, hvordan du som erhvervskunde melder dig til, så du kan bruge Herning Kommunes genbrugspladser.

Herning Genbrugsplads omlastestation

Du kan som erhvervsdrivende vælge at aflevere dagrenovation og småt brændbart til omlastestationen på Herning Genbrugsplads.

Tømning af beholdere ved gravearbejde

Når du som entreprenør graver ved fortove og veje, skal du huske at tænke på skraldemanden. Læs her, hvad du skal gøre.

Prisliste for erhverv

Hvis du skal købe eller indlevere materialer som erhverv, kan du her se, hvad det koster.

Modtager og transportør af affald

Her kan du læse mere om, hvad du gør, hvis du er en virksomhed, der gerne vil transportere og behandle erhvervsaffald.

Hvem kan afhente og behandle dit affald

Som virksomhed kan du selv vælge, hvem du vil have til at hente dit genanvendelige erhvervsaffald. Firmaet skal stå i Miljøstyrelsens affaldsregister.