Hjemmehjælp - hvem, hvordan og hvor meget

Her kan du læse om hjælp til praktiske opgaver og hjælp til personlig pleje.

Visitationsenheden

Her kan du læse om Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, der visiterer til en lang række ydelser, hvis du har brug for hjælp og pleje.

Vælg din leverandør

Når du er visiteret til hjemmehjælp, personlig pleje eller andre ydelser, har du frit valg til at vælge en leverandør.

Vælg din egen hjælper (§94)

Her kan du læse mere om, hvordan du kan vælge din egen hjælper.