Vandløb og vådområder

Arbejde i og omkring vandløb

I Herning Kommune har vi rigtig mange vandløb, grøfter, kanaler og dræn som alle er omfattet af vandløbsloven. Hvis du skal dræne og spule, laver broer, lave vandingssted eller lignende er der forskellige regler du skal følge. Du kan også her se vandstande i vandløb og søer.

Regulativer for vandløb

Her kan du læse om regler, der gælder for de offentlige vandløb.

Vandløbsprojekter

Her kan du se nogle af de projekter, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Vandområdeplaner

Her kan du læse om, hvilke planer vi har for at sikre et godt vandmiljø i Herning Kommune.

Vedligeholdelse af vandløb

Herning Kommune har administrationen af 800 km offentlige vandløb. Der findes også mange private vandløb i Herning Kommune. Læs her om, hvordan vi vedligeholder vores vandløb.

Vådområde- og lavbundsprojekter

Her kan du se de vådområde- og lavbundsprojekter, som vi laver eller har lavet

2 m bræmmer langs vandløb og søer

Her kan du læse om bestemmelserne for 2 m bræmmer langs vandløb og søer.