Vandområdeplaner

Danmark har, som medlem af EU og gennem et fælles vandrammedirektiv, pligt til at arbejde for et godt vandmiljø. Vi skal skabe god tilstand i grundvandet og alt overfladevand (vandløb, søer og lignende).

Kommunen skal lave fysiske forbedringer i vandløbene, som skal skabe bedre forhold i vores vandløb. Hvor og hvilke indsatser der skal ske, har kommunen foreslået med hjælp fra lokale vandråd.

I Vandområdeplanerne er der ikke bare fokus på kvaliteten af vand og de små dyr og insekter, der lever i og omkring vandet. Vi skal også sikre gode vilkår for fisk og planter. Og så vil vi arbejde med sammenhængende vandområder.

Se de statslige vandområdeplaner og indsatserne for planperioden 2015-2021.

Har du lyst til at læse mere om vandområdeplaner?

Vandløbskort med vejledende arbejdsplaner

Vandområdeplaner for 2015 - 2021

Når det gælder Vandplanerne for 2015 - 2021, har kommunerne med hjælp fra lokale Vandråd lavet forslag til, hvor og hvordan, vi kan skabe bedre forhold i vores vandløb.

De lokale råd er et nyt tiltag, som skal være med til at sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner.

I de nye Vandområdeplaner, er der ikke bare fokus på kvaliteten af vand og de smådyr og insekter, der lever i og omkring vandet. Vi skal også sikre gode vilkår for fisk og planter. Og så vil vi arbejde med sammenhængende vandområder.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Vand og Natur

Mail: vandognatur@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.