Regulativer for vandløb

For alle offentlige vandløb skal der foreligge et regulativ. Regulativet beskriver blandt andet vandløbenes dimensioner, bygværker og bestemmelser for vedligeholdelse.

På vandløbskortet kan du finde regulativet ved at klikke på vandløbet

Regulativet består af en tekstdel og en række bilag, såsom længde - og tværprofiler.

På nuværende tidspunkt er det kun tekstdelen, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Skulle du ønske kopi af nogle af bilagene, så er du velkommen til at kontakte Natur og Grønne områder på tlf. 96 28 80 40.

Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål til regulativer i øvrigt.

Kontaktinfo

Skjern Å systemet
Mathias Melchior
tlf.: 30 66 83 24

Kim Nees Iversen
Tlf.: 21 73 30 81

Storå systemet
Søren Brandt
Tlf.:30 94 37 92

Dagmar Hedvig Fog Bjerre
Tlf.: 20 97 14 28

Karup Å systemet
Kim Nees Iversen
Tlf.:21 73 30 81.

Natur og Grønne Områder
Rådhuset 5, indgang C, 2. sal
7400 Herning

Mail: vandognatur@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.