Vådområde- og lavbundsprojekter

Hvorfor laver vi disse projekter?

Formålet med projekterne er forskelligt afhængigt af, om det er vådområdeprojekter eller lavbundsprojekt.

Formålet med vådområdeprojekt er at fjerne næringsstoffer som nitrat eller fosfor, mens formålet med lavbundsprojekter er at mindske udledning af CO2.

I praksis vil man i begge typer projekter hæve vandstanden i projektområdet. Derfor vil der ofte være effekter på både næringsstoffer og CO2 i alle projekter, men afhængigt af projekttype optimeret man indsatser mod at fjerne enten næringsstoffer eller mindske udledningen af CO2.

Vådområde og lavbundsprojekter betales typisk af midler fra staten og EU, som kommunen kan søge igennem tilskudsordninger.

Luk alle
Åben alle

Lavbundsprojekt Fuglkjær Å

Vi er i gang med en forundersøgelse af Fuglkjær Å. Formålet er at undersøge mulighederne for at lave et såkaldt lavbundsprojekt.

Når vi laver naturprojekter på lavbundsjorder, har vi fokus på både at forbedre naturen og vandmiljøet.

Lavbundsjorder er rige på kulstof, og når vi gør jorden våd, mindsker vi udledningen af CO2. Udledning af CO2 belaster klimaet og er en medvirkende faktor til de klimaforandringer, der sker på jorden.

Samtidigt giver naturprojekterne mulighed for at genskabe noget natur i de områder, hvor vi har lavbundsjorde.

Projekter til forundersøgelser finansieres fuldt ud af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).