2 m bræmmer langs vandløb og søer

Der skal ifølge Vandløbsloven være en 2 meter bræmme langs åbne, naturlige vandløb og søer. Samme bræmmebestemmelser gør sig gældende langs kunstige vandløb og søer med miljømålet ”God økologisk potentiale” og ”Maksimalt økologisk potentiale”. For isolerede søer, der er under 100 m2, er der dog ikke krav om en 2 meter bræmme.

Formålet med 2 meter bræmmen er at beskytte og bevare vandløbets eller søens skråning mod udskridning, erosion og overfladisk afstrømning. Derfor må der i 2 meter bræmmen ikke foretages:

  • dyrkning
  • jordbehandling
  • plantning
  • terrænændring
  • anbringelse af hegn
  • opførelse af bygværker

 

Beregning af 2 m-bræmme

Bræmmen skal som nævnt minimum være to meter bred. Bredden måles fra vandløbets eller søens øverste kronekant, det vil sige overgangen mellem det skrå terræn ned mod vandløbet eller søen og det flade terræn længere inde, som normalt godt kan jordbehandles.

Det er Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med 2 meter bræmmerne. På kortet nedenfor fra Landbrugsstyrelsen kan du se, hvilke vandløb og søer, der er omfattet af to meter bræmmer.

Kortet er blot vejledende, og det er derfor altid Vandløbsloven, der gælder. Er du i tvivl, om et vandløb er omfattet af bræmmer, kan du kontakte Herning Kommune, Natur og Grønne områder.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Vand og Natur

Mail: vandognatur@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.