Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ for husholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området.

Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området.

Regulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området.

Affaldsplan 2022-2034

Alle kommuner skal lave en 12-årig plan for håndtering af affald. Det sker hvert 6. år - og du finder vores her.