Affaldsplan 2022-2034

I Herning Kommunes "Affaldsplan 2022-2034" ser vi på, hvordan vi kan udnytte affaldet bedre. Det gælder populært sagt om at genbruge mest muligt - og brænde og deponere mindst muligt. Vi vil nemlig gerne se affald som en ressource i stedet for et spildprodukt.

Planen fastlægger overordnet, hvordan vi kan håndtere affaldet fra husholdninger og kommunens egne virksomheder og institutioner. Kommunen skal ikke planlægge for erhvervsaffald. Det indgår derfor kun i mindre grad i planen.

Affaldsplanen har 4 temaer vi arbejder ud fra:

  • Indsamlingsordning
  • Formidling og undervisning
  • Genbrugspladser og genbrugsbutik
  • Tværgående projekter

Affaldsplan 2022-2034

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: