Fasterholt Genbrugsplads

Adresse

Fasterholt Genbrugsplads
Fasterholtgårdvej 10
7400 Herning

Luk alle
Åben alle

Hvad kan jeg aflevere?

På Fasterholt genbrugsplads kan du aflevere:

 • Brændbart affald
 • Pap
 • Metal
 • Tegl
 • Beton
 • Træ
 • Imprægneret træ
 • Gips
 • Asbest
 • Hvid sanitet
 • Deponi
 • Haveaffald

Har du andre affaldstyper, henviser vi i stedet til en af vores andre genbrugspladser. 

Åbningstider

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Lukket Lukket 13-17 Lukket Lukket 10-14 Lukket
Lukkedage
 • Søndag og helligdage.
 • 24. 25. 26. og 31. december og 1. januar.
 • 1. maj og Grundlovsdag

Sortering på genbrugspladsen

Her finder du vores sorteringsguide til genbrugspladsen.

Sorteringsguide til genbrugspladserne mm. (pdf)

Sorting guide in other languages

Digital tilgængelighed

PDF-filen sorteringsguide til genbrugspladserne, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med handicap.

Kontakt os, hvis du har problemer med filen.

Haveaffald

Haveaffald hører så vidt muligt hjemme i haven. Med en kompostbunke og flis får du genanvendt næringsstofferne fra din egen have. Kompost forbedrer jordens struktur og er med til at holde på fugten i jorden.  

Men har du alligevel brug for at komme af med det grønne haveaffald, kan du køre det til kompostering på alle kommunens genbrugspladser. 

Sådan sorterer du haveaffaldet

 • Busk- og hækafklip. Grene op til 25 cm i diameter
 • Trærødder (maks. 3 stk.)
 • Sten og jord

Husk: Der må kun benyttes klare affaldssække på genbrugspladsen. Tøm sækkene og læg dem i skraldespanden på haveaffaldspladsen.

Invasive planter

Invasive planter der ikke hører til i vores natur, må ikke smides ud på haveaffaldspladsen. Disse skal afleveres i poser til Småt Brændbart på selve genbrugspladsen. 

Se evt. her hvilke planter der kan være tale om:

Uønskede planter og dyr i naturen (herning.dk)

Asbest

Genbrugspladserne modtager ikke længere asbestholdigt affald / tagplader – med og uden asbest.

Loven om arbejdsmiljø stiller strenge krav til håndtering af asbest. Med den nye ordning undgår pladspersonalet på genbrugspladserne at skulle håndtere asbesten og samtidig undgås støvgener ved transport og håndtering på kommunens genbrugspladser.

Asbestordning er en henteordning for asbesttagplader i bigbags hos private borgere.
Erhverv skal kontakte AFLD direkte for af aflevere asbestholdigaffald på tlf. 97373377

Bemærk: Der er ikke afhentning i ugerne 1, 29, 30 og 51 pga. ferie. 

Det er i meget begrænset omfang stadig muligt at aflevere enkelte asbestplader på genbrugspladser (= max 3 plader). Disse skal være forsvarligt emballeret i dobbelt plast fx to klare plastsække.  

Du kan læse mere om ordningen her. 

Generelle regler for brug af genbrugspladsen

 • På genbrugspladsen er der adgang for biler op til 3500 kg. totalvægt + trailer. 
 • Virksomheder skal være tilmeldt Erhvervsordningen, og betaler pr. besøg.
 • Alt affald skal afleveres sorteret i de rigtige containere. Sorteringsvejledning fremgår af skiltningen ved de enkelte containere. Personalet vejleder gerne, hvis du er i tvivl (bemærk de særlige regler omkring asbest/ eternit og farligt affald). 
 • Det kan ikke forventes, at personalet er behjælpelig i forbindelse med aflæsning. 
 • Sorte eller farvede sække må ikke anvendes til aflevering af affald. 
 • Dagrenovation må ikke afleveres på genbrugspladsen. 
 • Farligt affald skal afleveres på bordet ved rummet til farligt affald. 
 • Genbrugspladsens brugere skal gøre rent efter sig. Der findes koste og skovle på pladsen til fri afbenyttelse. 
 • Klunsning på genbrugspladsen er ikke tilladt. 
 • Ophold og færdsel på genbrugspladsen sker på eget ansvar. Færdselslovens almindelige regler gælder for trafik på pladsen.
 • Bilens motor skal altid være slukket under aflæsning. 
 • Øl og spiritus må ikke indtages på pladsen. 
 • Herning Kommune kan uden forbehold genanvende, genbruge og videresælge alle effekter, som afleveres på genbrugspladsen. 
 • Pladsens brugere skal til en hver tid følge personalets vejledninger og anvisninger. 
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra genbrugspladsen. 

 

Tak fordi du tager hensyn og sorterer dit affald. 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96288080

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: