Henteordning Asbest og tagplader

BEMÆRK: Vi er desværre løbet tør for vores normale størrelse bigbags (101x126x121) pga. den overvældende store interesse for at få bortskaffet asbestplader inden den nye lov træder i kraft. 
Vi forventer, at der er poser igen fra ultimo juli. 

Indtil de normale poser er på lager, har vi fundet et alternativ på 90x90x110. Denne model fyldes bedst på siden så der er plads til pladerne. 

Vi beklager de gener dette måtte medføre. 

Nye regler på vej i forhold til arbejde med asbestholdigt materiale - læs mere her. 

Genbrugspladserne modtager ikke længere asbestholdigt affald / tagplader – med og uden asbest.

Loven om arbejdsmiljø stiller strenge krav til håndtering af asbest. Med den nye ordning undgår pladspersonalet på genbrugspladserne at skulle håndtere asbesten og samtidig undgås støvgener ved transport og håndtering på kommunens genbrugspladser.

Asbestordning er en henteordning for asbesttagplader i bigbags hos private borgere.
Erhverv skal kontakte AFLD direkte for af aflevere asbestholdigaffald på tlf. 97373377.

Bemærk: Der er ikke afhentning i ugerne 1, 28, 29, og 51 pga. ferie. 

Det er i meget begrænset omfang stadig muligt at aflevere enkelte asbestplader på genbrugspladser (= max 3 plader). Disse skal være forsvarligt emballeret i dobbelt plast fx to klare plastsække.  

Luk alle
Åben alle

Hvad er asbestaffald?

Asbestholdigt affald omfatter støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald. Asbest findes typisk i tagplader, byggematerialer og isoleringsmaterialer.

Eksempler på asbestholdigt affald:

  • Asbestholdige bølgeplader til tag- og vægbeklædning
  • Plane eternitplader til loft- og vægbeklædning
  • Tagplader af skiffereternit
  • Bløde lofts-og vægplader med asbest
  • Asbestholdige rør og aftrækskanaler

Hvorfor er der særlige regler for asbest?

Asbestholdigt affald skal udsorteres med henblik på deponering. Asbestholdigt affald er sundhedsskadeligt og må ikke genbruges, genanvendes eller brændes. Asbestholdigt affald må ikke blandes med andet affald.

Sådan bestiller du bigbags

Bestil kun det antal bigbags du har brug for. Vi tager ikke bigbags retur hvis du får købt for mange. 
Du kan enten bestille ved at benytte selvbetjeningsløsningen eller du kan ringe til 7734 1090 - så får du en SMS med et link til at bestille bigbags. En big bag koster 785 kr.

Når du har bestilt dine bigbags, kan de hentes på en af genbrugspladserne i Herning, Sunds, Kibæk, Sdr. Felding, Vildbjerg eller Aulum. Du modtager en kvittering på mail, den skal du ved afhentning af poser vise til pladsmanden.  

Fyldning af en bigbag

Hele asbestplader skal stables til anført max-niveau på posen. 

Vægten pr. fyldt bigbag må ikke overstige 1 ton, det svarer til ca. 50 bølgeeternit plader pr. bigbag. 

Posen fyldes bedst, hvis man ligger åbningen til den ene side og man derefter skubber pladerne sidelæns ind i posen. Man kan med fordel starte med en palle i bunden så det er nemmere at få dem lagt ordentligt. 

Fyldes posen med knuste plader eller opfej, så må den kun fyldes halvt op, eller til hvad der svare til 500 kg. 

Når den er fyldt, luk asbestsækken forsvarligt med de to påsatte plastsnore. 

Sådan bestiller du afhentning af fyldte bigbags

Brug linket i mailen du fik tilsendt ved bestilling af big bags.

Kranbilen henter dine asbestsække med asbest på hverdage i tidsrummet 07.00-17.00.

Bemærk, at der kan gå op til 15 hverdage, efter du har bestilt afhentning, og til asbestsækken bliver hentet.

Adgangsvejen

Bigbags bliver afhentet af en lastbil med kran. Derfor er det vigtigt at adgangsvejen lever op til følgende:

Placer asbestsækken på et plant underlag maks. 4 meter fra fast kørevej. Der skal være 1 meter frirum rundt om asbestsækken og mindst 10 meter i forhold til f.eks. træer og lygtepæle.

Den faste kørevej skal være min. 4 meter bred og 4 meter høj, og kunne holde til en kranbil.

Hvis der skal afhentes mere end 1 sæk, skal der være 1 meter mellem sækkene.

Virksomheder

Skal du have hentet asbest ved en virksomhed, landbrug eller kolonihaver, skal du
kontakte AFLD for at bortskaffe asbest. 

Læs mere om priser og betingelser på AFLD · Miljørigtig affaldshåndtering

Udfører din virksomhed udskiftning af tag for private borgere, kan virksomheden efter aftale med grundejeren, bestille bigbag og afhentning heraf på grundejerens adresse.

Husk at anmelde asbesten hvis der er mere end 1 ton eller bestiller mere end 1 bigbag. Anmeldelsen skal ske via Herning Kommunes selvbetjeningsløsning www.bygningsaffald.dk

Samlet folder

Her finder du vores samlede folder vedr. asbestordningen for private borgere. Er der spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os. 

Folder vedr. asbestordning for private borgere

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider:

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: