Byggeaffald for private

Byggeaffald skal sorteres.

Inden du går i gang, skal du have fundet ud af, om der er en risiko for, at bygningen indeholder sundheds- og miljøskadelige stoffer. Bygningen skal med andre ord screenes.

På hjemmesiden 'AFLD Miljørigtig affaldshåndtering', kan du hente en vejledning byggeaffald.

Du kan bandt andet se, hvordan du screener en bygning for farligt affald og anmelder affaldet.

Hvis der findes forurenet og farligt affald, skal du begynde med at fjerne og sortere det fra, så det kan bortskaffes til special behandling.

Derudover skal du sortere affaldet i henholdsvis:

 • Affald til direkte genbrug (for eksempel vinduer, døre, mursten)
 • Genanvendeligt affald (for eksempel jern og metal, træ, uglaseret tegl, beton, stenuld, gips og sanitet)
 • Forbrændingsegnet affald (for eksempel linoleumsgulv, tapet, tagpap)
 • Deponi (for eksempel vinylgulv, puds)

Du kan også få mere at vide ved at følge nedenstående punkter.

Luk alle
Åben alle

Søg om byggetilladelse eller nedrivningstilladelse

Før du begynder din renovering eller nedrivning, skal du muligvis have en byggetilladelse eller en nedrivningstilladelse fra kommunen.

Her kan du også få et indledende møde, hvor vi hjælper dig med at få overblik over blandt andet regler og tilladelser.

Bliv klogere på, hvad dit projekt kræver af tilladelser, og book eventuelt et møde med Byggesagskontoret.

Screening af bygningen og analyse af byggeaffaldet

Screening er en visuel gennemgang af bygningen, hvor det noteres, hvilke steder der kan forekomme sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Inden du begynder screeningen, skal du

 • Undersøge om bygningen er fra perioden 1950-77. På wwww.ois.dk, kan du i BBR-oplysningerne finde opførelsesår og evt. renoveringsår. 
 • Undersøge om bygningen er blevet renoveret eller om der er blevet udskiftet termoruder i perioden 1950-77.

Hvis bygningen er opført, renoveret eller der er udskiftet termoruder i perioden 1950-77, skal der foretages en screening, hvis

 • Bygningen eller den del der skal renoveres, vedrører mere end 10 m2 eller arbejdet frembringer mere end ét ton affald.

På hjemmesiden 'AFLD Miljørigtig affaldshåndtering', kan du hente en vejledning om byggeaffald.

På side 8 og 9 i vejledningen om byggeaffald, kan du se eksempler på de skadelige stoffer og hvor der er risiko for at finde dem. 

Hvis screeningen viser, at der er risiko for PCB og andre skadelige stoffer, skal du have uddannede fagfolk til at lave en miljøkortlægning, hvor der tages prøver af materialerne. Prøverne skal efterfølgende analyseres af et akkrediteret laboratorium.

Anmeldelse af affaldet

Senest 14 dage før du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde de forventede affaldsmængder, forventet modtager og anvendelsen af affaldet.

Det kan ske på to måder:

 • Har du søgt om en nedrivningstilladelse via www.bygogmiljø.dk, vil du automatisk blive bedt om at udfylde et skema til anmeldelse af affaldet.
 • Du (eller din rådgiver/håndværker) kan også anmelde dit affald elektronisk på www.bygningsaffald.dk.

Det er ikke nødvendigt at anmelde affaldet, hvis bygningen, eller den del der skal renoveres, vedrører mindre end 10 m2, eller arbejdet frembringer mindre end ét ton affald.

Udskiftning af termoruder produceret i perioden 1950-77 skal dog altid anmeldes uanset antal og mængde.

Anmeldelse af støjende og støvende aktiviteter

Hvis du skal i gang med en nedrivning eller en renovering, der ikke kan foregå bag lukkede døre og vinduer, skal du anmelde aktiviteten senest 14 dage før, du går i gang. 

Det kan for eksempel være sandblæsning af facader, nedtagning/udskiftning af asbesttagplader, udskiftning af vinduer eller knusning af murbrokker. 

Anmeld støjende og støvende aktiviteter.

Bortskaffelse af forurenet og farligt affald

Hvis screeningen og kortlægningen viser, at der er forurenet eller farligt affald i bygningen, skal du: 

 • Have en anvisning fra kommunen, inden du bortskaffer affaldet.
 • Sørge for at få uddannede fagfolk til at fjerne og håndtere affaldet. De skal foretage en miljøsanering.

På hjemmesiden 'AFLD Miljørigtig affaldshåndtering', kan du hente en vejledning om byggeaffald.

Du kan se en oversigt over, hvad forurenet affald er, på side 10 - 13 i Vejledning om byggeaffald.

Hvem må transportere affaldet og modtage affaldet?

I Affaldsregisteret kan du se, hvilke virksomheder der indsamler, behandler og transporterer affald med køretøjer, jernbane, fly eller skib. Du kan også se, hvem der forhandler og mægler indenfor området.

Det er dit ansvar at sikre dig, at den transportør, du laver en aftale med, står i affaldsregisteret.

Se Energistyrelsens liste her over godkendte transportører og behandlingsanlæg.

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96288080

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: