Byggeaffald for private

Byggeaffald skal sorteres.

Inden du går i gang, skal du have fundet ud af, om der er en risiko for, at bygningen indeholder sundheds- og miljøskadelige stoffer. Bygningen skal med andre ord screenes.

Her kan du få mere vejledning om byggeaffald

Du kan bandt andet se, hvordan du screener en bygning for farligt affald og anmelder affaldet.

Hvis der findes forurenet og farligt affald, skal du begynde med at fjerne og sortere det fra, så det kan bortskaffes til special behandling.

Derudover skal du sortere affaldet i henholdsvis:

 • Affald til direkte genbrug (for eksempel vinduer, døre, mursten)
 • Genanvendeligt affald (for eksempel jern og metal, træ, uglaseret tegl, beton, stenuld, gips og sanitet)
 • Forbrændingsegnet affald (for eksempel linoleumsgulv, tapet, tagpap)
 • Deponi (for eksempel vinylgulv, puds)

Du kan også få mere at vide ved at følge nedenstående punkter.

Luk alle
Åben alle

Søg om byggetilladelse eller nedrivningstilladelse

Før du begynder din renovering eller nedrivning, skal du undersøge om dit projekt kræver en byggetilladelse eller en nedrivningstilladelse fra kommunen.

Her kan du også få et indledende møde, hvor vi hjælper dig med at få overblik over blandt andet regler og tilladelser.

Bliv klogere på, hvad dit projekt kræver af tilladelser, og book eventuelt et møde med Byggesagskontoret.

Screening af bygningen og analyse af byggeaffaldet

Ifølge affaldsbekendtgørelsen, skal der foretages en screening af bygningen, eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer.

Dette skal foretages ved følgende byggearbejder:

 1. Nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald.
 2. Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977.

Her kan du få mere vejledning om byggeaffald

På side 6 og 7 i vejledningen om byggeaffald, kan du se eksempler på de skadelige stoffer og hvor der er risiko for at finde dem. 

Hvis screeningen viser, at der er risiko for PCB og andre skadelige stoffer, skal du have uddannede fagfolk til at lave en miljøkortlægning, hvor der tages prøver af materialerne. Prøverne skal efterfølgende analyseres af et akkrediteret laboratorium.

Anmeldelse af affaldet

Senest 14 dage før du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde de forventede affaldsmængder, forventet modtager og anvendelsen af affaldet.

Det kan ske på to måder:

 • Har du søgt om en nedrivningstilladelse via www.bygogmiljø.dk, vil du automatisk blive bedt om at udfylde et skema til anmeldelse af affaldet.
 • Du (eller din rådgiver/håndværker) kan også anmelde dit affald elektronisk på www.bygningsaffald.dk.

Det er ikke nødvendigt at anmelde affaldet, hvis bygningen, eller den del der renoveres, frembringer mindre end ét ton affald.

Farligt affald samt udskiftning af termoruder produceret i perioden 1950-77 skal dog altid anmeldes uanset antal og mængde.

Skifter du dit tag, og ønsker du at benytte kommunens ordning, kan du bestille dine bigbags her. 

Information omkring asbest ordning

Anmeldelse af støjende og støvende aktiviteter

Hvis du skal i gang med en nedrivning eller en renovering, der ikke kan foregå bag lukkede døre og vinduer, skal du anmelde aktiviteten senest 14 dage før, du går i gang. 

Det kan for eksempel være sandblæsning af facader, nedtagning/udskiftning af asbesttagplader, udskiftning af vinduer eller knusning af murbrokker. 

Anmeld støjende og støvende aktiviteter.

Bortskaffelse af forurenet og farligt affald

Hvis screeningen og kortlægningen viser, at der er forurenet eller farligt affald i bygningen, skal du: 

 • Have en anvisning fra kommunen, inden du bortskaffer affaldet.
 • Sørge for at få uddannede fagfolk til at fjerne og håndtere affaldet. De skal foretage en miljøsanering.

Her kan du få mere vejledning om byggeaffald

Hvem må transportere affaldet og modtage affaldet?

I Affaldsregisteret kan du se, hvilke virksomheder der er godkendt til at indsamle, behandle og transportere affaldet.

Det er dit ansvar at sikre dig, at den transportør, du laver en aftale med, står i affaldsregisteret.

Se Energistyrelsens liste her over godkendte transportører og behandlingsanlæg.

App til anmeldelse af byggeaffald

Nu kan du gennem en app få hjælp til nemt at anmelde dit byggeaffald. I appen finder du eksempler på gode kortlægningsrapporter, links til EAK-koder og grænseværdier med mere. 

Appen er gratis, og kan både bruge af private borgere og vores erhvervskunder. 

Indholdet i appen bygger på mange års erfaringer med bygge- og anlægsaffald som kommunerne har indsamlet. Skulle der mod forventning være fejl i materialet, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. 

Sådan downloader du appen på din mobil

 • Gå ind på Forside | Mit Byggeaffald i din browser på mobilen. Så kommer der efter et par sekunder e lyserød bjælke op foroven på skærmen, hvor du kan trykke på "install". 
 • Derefter klikker du på det lille ikon i midten nederst på din mobil for at downloade appen til din telefon. Der er en lille pil, der peger ned mod, hvor du skal klikke. 
 • Scroll ned til et +, hvor der står "tilføj til hjemmeskærm", så ligger appen på din mobil.

 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: