Dagrenovation fra erhverv

Pr. 1. januar 2023 skal alle erhvervsvirksomheder sortere deres dagrenovationslignende affald i de samme 10 affaldsfraktioner som ved de private husstande.

Erhvervsvirksomheder kan enten vælge at få en aftale med en privat vognmand, kommunen eller en kombination af de 2 muligheder.

Herning Kommune kan tilbyde indsamling af dagrenovationslignende affald, som i art og mængde svarer til en privat husstand.

Vi kan indsamle følgende fraktioner:

 • Madaffald
 • Restaffald
 • Metal, plast, mad- og drikkekartoner (MPK)
 • Pap/ papir
 • Glas
 • Tekstil affald (kommunal ordning på vej)
 • Farligt affald

I praksis betyder det, at f.eks. en mindre kontorvirksomhed kan benytte den kommunale affaldsindsamling for alle affaldstyper, mens en mindre butik skal benytte en privat ordning til f.eks. pap affald, men kan benytte den kommunale ordning på de øvrige affaldstyper. 

Kontakt os direkte for at hører hvilken ordning der passer jer bedst. 

Det er muligt at læse mere om de nye krav på Miljøministeriets hjemmeside:

Miljøministeriets hjemmeside - Ny affaldsordning for erhverv

Luk alle
Åben alle

Hvad er art og mængde?

Vi forstår art og mængde, som det affald der kan være i de typer beholdere, vi leverer til private husstande. 

Det vil sige, at man som erhverv vil kunne vælge mellem følgende beholdere:

 • 240L til mad-/restaffald
 • 240L til papir/pap og Metal, Plast, Mad- og drikkekartoner (MPK)
 • 240L til restaffald
 • 240L til pap/papir
 • 240L til MPK
 • 370L til restaffald
 • 370L til papir/pap og Metal, Plast, Mad- og drikkekartoner (MPK)
 • 660L til restaffald

Man kan max få 1 beholder pr. fraktion, og det er ikke muligt at lave andre opdelinger end dem der er skitseret ovenfor. 

Har I som virksomhed brug for større beholdere, skal I derfor kontakte en af de private renovatører.

Priser på beholdere

Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - erhverv*
Beholder type Tømmefrekvens Markedspris pr. år inkl. moms**
240L til mad-/restaffald hver 2. uge 1.006,69 kr.
240L til papir/ pap og MPK hver 3. uge 602,96 kr.
240L til restaffald hver 2. uge 1.122,19 kr.
240L til pap/papir hver 3. uge 375,38 kr.
240L til MPK hver 3. uge 830,55 kr.
370L til restaffald hver 2. uge 1.749,56 kr.
370L til papir/pap og MPK hver 3. uge 721,09 kr.
660L til restaffald hver 2. uge 2820,56 kr.
Kasse til farligt affald Efter behov 187,50 kr. 

* Man kan max få 1 beholder til hver fraktion. Kontakt Genbrug og Affald for et præcist tilbud. 

** Markedspriserne er beregnet på baggrund af de reelle omkostninger + 5%. 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: