Erhvervsaffald på genbrugspladsen

Som erhverv kan du aflevere de samme typer affald på genbrugspladsen, som en almindelig husstand kan. I vores sorteringsguide kan du søge efter de fleste typer affald. Er der dog noget du ikke kan finde er du meget velkommen til at kontakte os. 

Sorteringsguide

Du kan dog ikke aflevere: 

 • Medicinrester.
 • Kanyler.
 • Landbrugsplast.
 • Udtjente maskiner og udstyr.

Ovenstående affaldstyper skal afleveres til en godkendt modtager, vi kan desværre ikke håndtere dette på genbrugspladsen. 

Gamle maskiner skal du aflevere hos en skrothandler. 

Farligt affald

Erhverv og landbrug må højst aflevere 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladsen. 

Du får en kvittering for dit farlige affald. '

Du kan f.eks. afleverer:

 • Spildolie.
 • Oliefiltre.
 • Akkumulatorer.
 • Spraydåser.
 • Malingrester.
 • Tomme oliedunke.
 • Plastdunke, som tidligere har indeholdt sprøjtemiddel.

Obs: må max afleveres i 10L dunke. 

Hvis du har andre affaldstyper end dem ovenfor, og gerne vil hører mere vedr. aflevering af disse, er du velkommen til at kontakte os. 

Hvor meget kan du aflevere? 

Du kan max aflevere 1000 kg affald på genbrugspladsen pr. dag  pr. virksomhed, og som erhvervskunde skal du betale for at aflevere affald. Betaling sker via sms ordning, se mere her. 

Har du mere end 500 kg. på din trailer, skal du sende 2 sms'er med 5 min mellemrum. 

Pris pr. vægt
Vægt Pris
Op til 500 kg pr. læs.  150 kr. 
Op til 1000 kg pr. læs.  300 kr. 

 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: