Erhvervsaffald på genbrugspladsen

Som erhverv kan du aflevere de samme typer affald på genbrugspladsen, som en almindelig husstand kan. 

Du kan max aflevere 1000 kg affald på genbrugspladsen pr. dag  pr. virksomhed, og som erhvervskunde skal du betale for at aflevere affald.

Pris pr. vægt
Vægt Pris
Op til 500 kg pr. læs.  150 kr. 
Op til 1000 kg pr. læs.  300 kr. 

 

 

Luk alle
Åben alle

Farligt affald

Erhverv og landbrug må højst aflevere 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladsen. 

Som virksomhed kan du ikke bruge P-kassen til farligt affald, P-kassen er kun til brug for private.

Du får en kvittering for dit farlige affald. '

Du kan f.eks. afleverer:

 • Spildolie.
 • Oliefiltre.
 • Akkumulatorer.
 • Spraydåser.
 • Malingrester.
 • Tomme oliedunke.
 • Plastdunke, som tidligere har indeholdt sprøjtemiddel.

Obs: må max afleveres i 10L dunke. 

Hvis du har andre affaldstyper end dem ovenfor, og gerne vil hører mere vedr. aflevering af disse, er du velkommen til at kontakte os. 

Du kan ikke aflevere...

 • Medicinrester.
 • Kanyler.
 • Landbrugsplast.
 • Udtjente maskiner og udstyr.

Ovenstående affaldstyper skal afleveres til en godkendt modtager, vi kan desværre ikke håndtere dette på genbrugspladsen. 

Gamle maskiner skal du aflevere hos en skrothandler. 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96288080

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: