Tømning af beholdere ved gravearbejde

Som entreprenør skal du:

  • sikre, at skraldebilen kan køre til og fra området.
  • sikre at skraldespanden kan blive hentet og bragt fra hver enkelt ejendom. 

Du kan evt. lave en aftale med renovatøren om, at de, der laver vejarbejdet, sørger for at stille beholderne frem.

Renovatøren skal give dig en liste over på hvilke dage, der bliver hentet skrald.

Du kan kontakte renovatøren Melgaard på telefon 74337200, så kan i aftale nærmere omkring det praktiske. 

Hvis aftalen bliver brudt

Hvis beholderne ikke er kørt frem den dag, der bliver hentet skrald, er det entreprenørens opgave at få dem kørt frem og bestille en ekstra tømning.

Regningen for den ekstra tømning sender renovatøren direkte til entreprenøren.

Prisen for ekstratømninger svarer til kommunens pris ved renovatøren.

Hvis kommunen opdager, at der ikke er tømt, bestiller kommunen ekstra tømning på entreprenørens regning.