Affald fra institutioner

Alle kommunale institutioner skal lige som erhvervsvirksomheder fra 1. januar 2023 sortere affaldet i de 9 affaldsfraktioner, som de private husstande. 

Det vil sige, at kommunale institutioner fremover skal sortere i:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Metal, plast, mad- og drikkekartoner
  • Pap/ papir
  • Glas
  • Farligt affald

Som kommunal Institution har I mulighed for selv at vælge om I ønsker at være en del af vores renovations tilbud, eller om i ønsker at benytte jer af en af de private affaldsudbydere, bare der bliver sorteret i de ovennævnte fraktioner. 

Kontakt os direkte for at hører hvilken ordning der passer jer bedst. 

I kan læse mere om de nye krav på Miljøministeriets hjemmeside:

Miljøministeriets hjemmeside - Ny affaldsordning for erhverv

Luk alle
Åben alle

Genbrugspladsen

Har i som kommunal institution brug for at aflevere affald på genbrugspladsen, så skal i tilmeldes til en erhvervsaftale, se mere nedenfor: 

Læs mere om at få adgang til genbrugspladsen. 

Nedgravede affaldscontainere

Står I overfor en ombygning af institutionen eller ønsker I at gå fra beholder på hjul til nedgravede løsninger, så kan i læse mere omkring dette her:

Se mere omkring nedgravede løsninger her. 

Er der spørgsmål til nedgravede beholdere, er I altid velkommen til at kontakte afdelingen. 

Hvad siger reglerne?

Som kommunal institution skal du følge reglerne i Regulativ for affald fra erhverv i Herning Kommune. 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: