Ældre og seniorer

Hjælpemidler

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om hjælpemidler eller tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hjælp i hjemmet

Her finder du genvej til information om hjemmehjælp og andet, som du kan få hjælp til i dit hjem.

Træning og hjælpemidler

Se her, hvor du finder mere info om hjælpemidler, træning og genoptræning.

Tilbud til pårørende

Her finder du genveje til forskellige tilbud. Du kan læse om aflastning, daghjem og besøgsvenner. Du se mere om orlov til at passe den syge.

Forebyggende hjemmebesøg

Her kan du læse mere om de besøg, som du kan få tilbudt i Herning Kommune.

Tilskud og økonomi

Her kan du finde genveje til forskellige økonomiske emner, som pension og tillæg.

Aktivitetscentre og aktivitetshuse

Læs om alle de aktiviteter, der kan benyttes af pensionister, førtidspensionister og personer over 60 år.

Hjemmeplejen

Her kan du læse mere om den kommunale leverandør af hjemmepleje.