Opfølgende hjemmebesøg

Formålet med de opfølgende besøg er at styrke det sammenhængende patientforløb og forhindre genindlæggelse.

Der aftales en række møder i dit hjem, hvor din læge og hjemmesygeplejen deltager. Målet er at styrke samarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremme.

Indholdet i besøgene er:

  • at høre hvordan det går
  • afklare tvivlsspørgsmål
  • følge op på medicinændringer og anbefalinger fra sygehuset og
  • sammen med dig vurdere om hverdagen fungerer mm.

Læs mere om mulighed for besøg i hjemmet på Region Midtjyllands hjemmeside.