Ældreråd og seniorråd

Ældrerådet

Byrådet i Herning Kommune hører Ældrerådet om forhold, der vedrører de ældre, inden der træffes beslutning.

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed. Det betyder, at rådet er underlagt en række love og blandt andet har tavshedspligt i visse sager.

Læs mere om Ældrerådet i Herning Kommune.

Seniorråd

Herning Kommunes seniorråd er opdelt i fire områder. Hver området har sit eget seniorråd.

Disse råd er talerør via Ældrerådet til de kommunale myndigheder. De er det lokale kontaktled på ældreområdet, der omfatter førtidspensionister og alle borgere over 60 år.

Læs mere om de fire seniorråd i Herning Kommune.