Hjælp ved sygdom

Opfølgende hjemmebesøg

Det er et tilbud til borgere over 65 år, der bliver udskrevet fra hospitalet.

Udskrivningsbesøg

Et udskrivningsbesøg er en mulighed for dig, der er over 65 år og har været indlagt på sygehuset. Læs mere om tilbuddet her.

Hjem fra sygehus

Her kan du finde genveje til nyttig information, når du kommer hjem fra sygehus eller hospital.

Transport ved sygdom

Du kan læse om kørsel til din læge, handicapkørsel og støtte til bil.