Spildevand og regnvand

Spildevand fra virksomheder

Hvad gør du med spildevand, når du har en virksomhed?

Regnvand fra virksomheder

På grund af klimaforandringerne får vi flere og kraftigere regnskyl. Det betyder, at store mængder regn-vand med jævne mellemrum skal håndteres lokalt.

Tilladelse til udledning eller nedsivning af regnvand

Her har vi samlet informationer om forhold, du skal være opmærksom på ved dimensionering og indretning af regnvandsbassiner.

Spildevandsplanen

Her finder du Herning Kommunes spildevandplan.