DPO og GDPR (databeskyttelse)

Hvordan håndterer vi persondata? Og hvad gør du, hvis du har mistanke om, at vi har lækket persondata? Eller hvis du mener, vi har krænket fortrolighed i håndtering af data?

Vi har - som alle andre offentlige myndigheder - en DPO (Data Protection Officer), også kaldet for en databeskyttelsesrådgiver.

DPO'en holder øje med, om vi som kommune håndterer persondata lovligt og sikkert.

Hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data, kan du kontakte vores DPO.

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) skal holde øje med, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven.

DPO'en er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen.

DPO'en giver råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. Det gør hun sammen med juristerne.

Kontakt DPO'en, hvis du er i tvivl om, om vi håndterer dine persondata korrekt. 

Databeskyttelsesrådgiverens (Datatilsynet). 


Databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling. Hun kan heller ikke hjælpe dig med de afgørelser, som fagområderne træffer.


Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse. 


Som udgangspunkt bruger vi den fælles-offentlige login-løsning NemLogin. Her bruger du dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. 

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed.

Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password. Det sker for eksempel på bibliotekernes løsninger til selvbetjening.


Når vi henter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dem.

Det varierer, alt efter om det drejer sig om en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning. 

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, før vi må slette dem. Det bliver reguleret af arkivloven. 

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, hvis du kontakter de enkelte fagområder i kommunen.


Som registreret hos Herning Kommune har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse og få berigtiget det, der er registreret om dig.

Det betyder, at du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger Herning kommune behandler om dig.

Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, skal du sende os en anmodning om indsigt. Her skal du oplyse hvilke oplysninger, du gerne vil se.

Hvis du er uenig i rigtigheden af det, der er registreret om dig, eller hvis du er uenig i behandlingen/tilgængeligheden af dine oplysninger, skal du kontakte sagsbehandleren på sagen.

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger, der handler om dig. Det kan du læse mere om under punktet: "Hvornår har jeg ret til at få slettet oplysninger."

Du har også ret til at bede en sagsbehandler om hjælp til at forstå, hvad behandlingen af dine oplysninger og afgørelsen af din sag går ud på.


Persondataforordningen står ikke over anden lovgivning. Du kan derfor IKKE få de oplysninger vi har og behandler om dig slettet, hvis de er underlagt en anden lovgivning. Det kan for eksempel være socialloven, straffeloven eller forvaltningsloven.

Hvis vi behandler oplysninger, der er forkerte, unødvendige eller uden lovlig grund, kan du bede om at få dem slettet.

Det kan f.eks. være, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Det kan også være, hvis et samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, bliver trukket tilbage.

Læs mere hos Datatilsynet.


Kontaktinfo

Carina Roskilde
DPO
Tlf.: 93594558
Send e-mail til carina.roskilde@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.