Tilbud til pårørende

Aflastning

Der er forskellige måder, at du som pårørende kan blive aflastet på. Aflastning betyder at andre passer den syge, mens den pårørende kan få tid til andet.

Tal med Visitationsenheden om de muligheder der er for at kommunen kan hjælpe dig som pårørende.

Besøgsvenner

Desuden er der en række frivillige foreninger, der har en ordning med besøgsvenner, hvor en frivillig kommer i hjemmet, mens den pårørende kan forlade hjemmet i en tid. 

Du kan kontakte Frivillig Center Herning, der kan hjælpe dig til at finde en forening tæt på jer.

Se mere om Frivillig Center Herning på deres hjemmeside.

Rådgivning om demens

Er du pårørende til en dement borger, kan du benytte vores tilbud til pårørende til demente. Demensteamet afholder kurser for demente og deres pårørende.

Se mere om demensrådgivningen.

Hvis du vil passe en nærtstående

Du kan søge om pleje- eller pasningsvederlag, hvis du selv vil stå for pasningen en nærtstående.

Se hvordan du søger pasningsvederlag.

Tilbud til dig som pårørende - kursus

Du kan deltage i et tilbud, som retter sig til dig som pårørende til en med langvarig sygdom.

Vi kan tilbyde dig et længere forløb ("Lær at tackle hverdagen som pårørende"), hvor du kan blive styrket i din rolle og møde andre i samme situation.

Se mere om kurset og hvordan du kan tilmelde dig.

Fuldmagt

Hvis din pårørende ønsker, at du skal hjælpe i kontakten med det offentlige, kan man give en fuldmagt.

Se hvordan man kan give fuldmagt.

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96 28 44 60

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor Rådhusets åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Mail: visitator.sec@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.