Daghjem

Bemærk

Der tages i daghjemmene behørigt hensyn til hygiejne og afstand, som er nødvendigt for at undgå corona-smitte.

Der kan være ændringer for den enkelte borger eller ændringer i daghjemmets rammer.

Vi følger de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og det kan medføre ændringer i, hvordan tilbuddet tilrettelægges med kort varsel.

Om Daghjem

Daghjem er for dig med særlige behov for støtte og hjælp på grund af for eksempel demens eller anden sygdom.

Daghjem foregår i dagtimerne, og det forudsætter, at du kan have glæde af at være del af en gruppe.

Daghjem er et tilbud, du skal visiteres til. Det er visitationen hos Sundhed og Ældre, der står for at visitere. Det sker efter en individuel vurdering.

Du kan blive bevilget op til fire hele dage og én halv dag pr. uge. 
Hvis du har brug for transport, kan du få en bevilling til kørsel til centret mod en lille egenbetaling.

Hvor er der daghjem?

Oversigt over daghjemspladser i Herning Kommune
Aktivitetscenter Antal daghjemspladser
pr. 1. januar 2020
Aktiv Centret, Herning 10
Engholmcentret i Sdr. Felding  5
Fuglsangsø Centret, Tjørring 15
Lind Aktivitetscenter, Lind 10
Sunds Aktiv Center, Sunds 10
Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum 10
Ågården, Vildbjerg 10

 

Kvalitetsstandard

Se kvalitetsstand for daghjem

 

Kontaktinfo

Daghjem

Kontakt til daghjemsafdelinger rundt i Herning Kommune

Mail: social@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se telefonnumre til de syv daghjem: