Kvalitetsstandarder på handicapområdet

Kvalitetsstandard - handicapbil

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §114 i Serviceloven - støtte til køb af handicapbil.

Kvalitetsstandard - handicapkørsel

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §11 i Lov om trafikselskaber - handicapkørsel.

Kvalitetsstandard - ledsagerordning og ledsagelse

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til Servicelovens §97 (ledsagerordning) og §85 (ledsagelse).

Kvalitetsstandard - borgerstyret personlig assistance

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §95 og §96 i Serviceloven.

Retningslinjer og kvalitetsstandard - kontaktperson til døvblinde

Her kan du læse retningslinjer og kvalitetsstandard for §98 - kontaktperson til døvblinde.