Ejendomsbidrag

Ejendomsbidragsopgørelse

Din ejendomsbidragsopgørelse udsendes 1 gang om året i december, men der opkræves 2 gange årligt i januar og juli.

Du kan hente din ejendomsbidragsopgørelse nedenfor under selvbetjening. Du kan også finde dine ejendomsskattebilletter for de år, hvor du har ejet ejendommen.

Luk alle
Åben alle

Vigtige datoer

Ejendomsbidragsopgørelsen for 2024 udsendes til alle ejere via digital post den 8. december 2023.

Hvis du ikke har en digital postkasse, sendes ejendomsbidragsopgørelsen som fysisk post.

Ejendomsbidrag i Herning Kommune opkræves 2 gange årligt:

  • rate forfalder den 1. januar 2024 – sidste indbetalingsdato er den 10. januar 2024
  • rate forfalder den 1. juli 2024 – sidste indbetalingsdato er den 10. juli 2024

Faktura til betaling af henholdsvis 1. og 2. rate bliver sendt ud særskilt cirka 15 dage for betalingsfristen.

Modtager af fakturaen er altid den ejer, vi har registreret som hovedejer i systemet.

Betaling af ejendomsbidrag

Du kan til betaling af ejendomsbidrag benytte selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik via Borger.dk eller via vores hjemmeside.

Indbetaling kan også ske i pengeinstitutter via Betalingsservice eller netbank.

Hvis du ikke betaler i tide

Hvis ejendomsbidraget ikke betales inden betalingsfristen, sendes en rykker til alle ejere. Der beregnes renter og gebyr efter gældende regler.

Betales gælden ikke på rykkeren, vil gælden uden yderligere varsel blive sendt til Gældsstyrelsen.

Renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse

Renovation

  • Øvrige ordninger for hver bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden: Flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, administration og regulativer.

Genbrug og Affald, telefon 96 28 80 80, affald@herning.dk.

Læs mere om renovationsgebyrer hos Affald og Genbrug (ny fane).

Læs mere om den nye affaldsordning 2021 (ny fane).

Skorstensfejning

Se hvilken skorstensfejer, der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Herning Kommune opkræver ikke for rottebekæmpelse i 2024.

Ejendomsvurdering og opkrævning af grundskyld

Der opkræves ikke ejendomsskat hos kommunerne længere, og al information om opkrævning af grundskyld og ejendomsvurdering kan findes på www.vurderingsportalen.dk.

Du kan finde tidligere års ejendomsskattebillet via www.Borger.dk.

Efterregulering af grundskyld 2021-2023

Boligejere får besked om grundskylden for 2021-23

Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23.

Grundskyld på et foreløbigt grundlag

Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne. På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres.

Efterregulering af grundskyld: Ny ejendomsskattebillet fra kommunen

Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023. Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år. Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere. De boligejere der ikke er tilmeldt indefrysning af stigning i ejendomsskat vil blive opkrævet via Betalingsservice eller modtage faktura. Evt. tilgodehavende bliver automatisk udbetalt til Nemkonto.

Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)

Har du købt eller solgt for nyligt? Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret

Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen. Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

Skal du søge om kloakseparering?

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Ejendomsdata
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 50

Mail: ejendomsskat@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.