Renovationsgebyrer

Renovation opkræves automatisk via ejendomsskattebilletten.

Øvrige ordninger pr. bolig

Øvrige ordninger dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden. 

Det drejer sig om følgende:

  • Glascontainere
  • Genbrugspladser
  • Afhentning af storskrald
  • Ordninger for farligt affald, herunder problemaffaldskassen.

Fællesudgifter pr. bolig

Fællesudgifter dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, regulativer og information. 

Opkrævning for renovation

Er der ændringer vedrørende beholderantal, bliver det reguleret via ejendomsskattebilletten på hhv. 1. eller 2. rate.

Det betyder, at ændringer skal registreres inden 1. nov., hvis de skal ændres i 1. rate. Inden 10. maj, hvis de skal ændres i 2.rate. 

Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - Almindelige husstande
Beholdertype Tømning  Gebyr pr. år
240L til mad-/restaffald hver 2. uge 958,75 kr.
240L til papir/pap og MPK hver 3. uge 332,50 kr.
240L til restaffald hver 2. uge 1.068,75 kr.
240L til madaffald hver 2. uge 793,75 kr.
240L til MPK hver 3. uge 361,25 kr.
240L til papir/pap hver 3. uge 303,75 kr.
370L til papir/pap og MPK hver 3. uge 535,00 kr.

 

Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - Etageboliger
Beholdertype Tømning  Gebyr pr. år
370L til restaffald hver 2. uge 1.666,25 kr.
370L til madaffald hver 2. uge 1.241,25 kr.
370L til papir/pap hver 3. uge 491,25 kr.
370L til MPK hver 3. uge 578,75 kr.
660L til restaffald hver uge 5.372,50 kr.
660L til restaffald hver 14. dag 2.686,25 kr.
660L til papir/pap hver 14 dag* 1.475,00 kr.
660L til MPK hver 14 dag* 1.787,50 kr.
660L til papir/pap hver 3. uge 737,50 kr.
660L til MPK hver 3. uge 893,75 kr.

* kan kun tilbydes ved særlige betingelser. Kontakt Genbrug og Affald for yderligere vejledning. 

Renovationsgebyrer for tømning af beholdere -  Sommerhuse
Beholdertype Tømning  Gebyr pr. år
240L til mad-/restaffald hver 2. uge 547,50 kr.
240L til papir/pap og MPK hver 3. uge 177,50 kr.

 

Priser for tømning af nedgravede affaldscontainere*
Beholdertype Tømning Gebyr pr. år
1,2 m³ til madaffald hver 2. uge 4.993,75 kr.
3 m³ til restaffald hver 2. uge 8.236,25 kr.
3 m³ til pap/ papir hver 4. uge 2.400,00 kr.
3 m³ til MPK hver 4 uge.  2.826,25 kr.
5 m³ til restaffald hver 2. uge 10.336,25 kr.
5 m³ til papir/pap hver 4. uge  2.277,50 kr.
5 m³ til MPK  hver 4. uge 2.988,75 kr.
Ekstra tømning af nedgravede containere    750,00 kr.

*Ejer står selv for indkøb og etablering, dog dækkes udgifter til en glas-container med max. 25.000 kr. såfremt dette kan blive forhånds bevilliget af Genbrug og Affald. 

Andre gebyrer
Bolig Gebyr pr. år
Øvrige ordninger pr. bolig 793,75 kr.
Øvrige ordninger pr. sommerhus 442,50 kr.
Fællesudgifter pr. bolig 107,50 kr.
Fællesudgifter pr. sommerhus 62,50 kr.

 

Udbringning af beholdere, ekstra tømning, ekstra sæk og fejlsortering
Emne Gebyr pr. stk.
Ekstra tømning 240L beholder 218,75 kr.
Ekstra tømning 370L beholder 218,75 kr.
Ekstra tømning 660L beholder 218,75 kr.
Ekstra sæk til affald 35,00 kr.
Udbringning og ombytning af beholder 375,00 kr.
Afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 50,00 kr.

 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96288080

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: