Skorstensfejning

Luk alle
Åben alle

Skorstensfejeren i din by

Den nordvestlige del af Herning Kommune.

 • Aulum.
 • Haderup.
 • Feldborg.
 • Hodsager.
 • Grove.
 • Vildbjerg.
 • Timring.
 • Ørnhøj.
 • Vind.
 • Sørvad.

Her kan skorstensfejeren træffes på telefonnummer: 40 20 47 47

Den centrale del af Herning Kommune.

 • Herning.
 • Sunds.
 • Simmelkær.
 • Ilskov.
 • Hammerum.
 • Snejbjerg.
 • Lind.
 • Havnstrup.
 • Studsgaard.
 • Høgild.
 • Kølkær
 • Arnborg

Her kan skorstensfejeren træffes på telefonnummer: 23 26 62 68

Den sydlige del af Herning Kommune.

 • Kibæk
 • Sdr. Felding
 • Skarrild
 • Karstoft

Her kan skorstensfejeren træffes på telefonnummer: 40 61 56 47

Miljørigtig fyring

Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på brændet, fyringsmetode og brændeovnens alder og type.

Fra den 1. august 2021 er du forpligtet til ved ejerskifte af bolig at oplyse, om der står en brændeovn eller pejseindsats i din nye bolig. Er den produceret før 2003, skal den skiftes eller skrottes, men er den produceret efter 2003, skal du dokumentere alderen. Er du i tvivl om alderen på din brændeovn eller pejseindsats, så kig på brændefyringsportalen for at få forslag til, hvad du kan gøre.

Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme. Det kan også ske, hvis der ikke er luft nok til forbrændingen.

Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt:

 • brug rent og tørt træ
 • sørg for rigeligt luft
 • tænd op fra toppen af brændet
 • tjek at røgen er næsten usynlig

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd.

Afbrændingsforbud

For at forebygge brande kan kommunen indføre et afbrændingsforbud.

Se Beredskabsstyrelsens aktuelle oversigt over afbrændingsforbud.

Brug ikke affaldstræ til opvarmning

Det er ikke tilladt at bruge behandlet træ som brænde. Du må fx ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe.

Affaldstræ skal i stedet afleveres på den kommunale genbrugsplads. Kommunen kan oplyse om nærmeste genbrugsplads.

Lovgivning

Miljøbeskyttelsesloven er rammelov på hele miljøområdet. Du kan se 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for håndtering af affald reguleres gennem 'Affaldsbekendtgørelsen'.

Forsigtighedsbestemmelserne for brug af åben ild, lys mv. er fastsat af Forsvarsministeriet i 'Afbrændingsbekendtgørelsen'.

Du kan læse om reglerne for luftforurening fra brændeovne i 'Brændeovnsbekendtgørelsen' og reglerne for udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne m.v. ved ejerskifte i 'Bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom'.

Kontaktinfo

Skorstensfejermester 

Distrikt - Nordvest
Skorstensfejer firmaet Stjernholm I/S.
Tlf.: 40 20 47 47 og 40 45 41 10

Mail: stjernholm@skorstensfejeren.dk

Distrikt - Central
Ivan Vagner Iversen
Lillelundvej 30, 7400 Herning
Tlf.: 23 26 62 68

Mail: herning@skorstensfejeren.dk

Distrikt - Syd
Keld Pletbjerg
Gl. Arvadvej 13, 7330 Brande
Tlf.: 96 42 09 40 og 40 61 56 47

Mail: ikast-brande@skorstensfejeren.dk