Øvrige udvalg

Centerbykontakt-udvalget

Centerbykontaktudvalget er et forum, hvor de fem centerbyer kan spørge, debattere og komme med forslag.

Citykontaktudvalget

Citykontaktudvalget er et forum, hvor der blandt andet bliver drøftet projekter i og omkring Herning Bymidte.

Trafiksikkerheds-udvalget

Trafiksikkerhedsudvalget har det som mål at forebygge og reducere antallet af uheld, tilskadekomne og dræbte i trafikken.

Kontaktudvalg for landsbyer

Landsbykontaktudvalget er et forum, hvor Herning Kommune og landsbyerne mødes i dialog.