Centerbykontakt-udvalget

I kommunen har vi fem centerbyer - Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg.

Udvalget mødes to gange om året. Det består af repræsentanter fra de fem centerbyer, byrådet og forvaltningen.

Medlemmer af centerbykontaktudvalget

 • Bodil Grove Christensen, Aulum Borger og Håndværkerforening
 • Hans Kærgaard, Aulum-Haderup Erhvervsudvikling
 • Knud Rahbek, Kibæk Lokalråd
 • Knud Nielsen, Handelsudvalget i Kibæk
 • Lars Chr. Svane, Sdr. Felding Lokalråd
 • Paul Pedersen, Sdr. Felding Lokalråd
 • Finn Mølgaard, Sunds Borgerforening
 • Per Vallebæk, Sunds Borgerforening
 • Mogens Lundvig, Vildbjerg Borgerforening
 • Heintje Simonsen, Vildbjerg Handelsforening
 • Ulrik Hyldgaard, Byplan- og Bosætningsudvalget
 • John Thomsen, Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget
 • Tommy Jonassen, Herning Kommune, Teknik og Miljø
 • Kaare Hjort, Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur

Kaare Hjort er desuden sekretær og referent for udvalget.