Centerbykontakt-udvalget

I kommunen har vi fem centerbyer - Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg.

Udvalget mødes to gange om året. Det består af repræsentanter fra de fem centerbyer, byrådet og forvaltningen.

Medlemmer af centerbykontaktudvalget

 • Mette Weis Bæk, Aulum Borgerforening
 • Kenneth Storm, Aulum Erhvervsforening
 • Jens Peder Kristiansen, Aulum Handelsforening, observatør
 • Preben Staal, Kibæk Lokalråd
 • Knud Nielsen, Kibæk Lokalråd
 • Lars Chr. Svane, Sdr. Felding Lokalråd
 • Paul Pedersen, Sdr. Felding Lokalråd
 • Finn Mølgaard, Sunds Borgerforening
 • Martin Bøgelund, Sunds Borgerforening
 • Mogens Lindvig, Vildbjerg Borgerforening
 • Birthe Luckmann, Vildbjerg Handelsforening
 • Ulrik Hyldgaard, Byplan- og Bosætningsudvalget
 • John Thomsen, Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget
 • Tommy Jonassen, Herning Kommune, Teknik og Miljø
 • Tanja Andreasen, Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur

Tanja Andreasen er desuden sekretær og referent for udvalget.