Handicapprisen

Luk alle
Åben alle

Dem kan du indstille til prisen

Handicapprisen kan gives til:

  • En person, der bor i Herning Kommune, og som har ydet en ekstra indsats til gavn for handicappede i kommunen.
  • En person, forening eller organisation, som har været med til at skabe forhold, der er med til at øge livskvaliteten for handicappede.
  • En forretning, virksomhed eller forening samt foreningens frivillige ledere, der har gjort en særlig indsats for at integrere handicappede. Det kan være på arbejdsmarkedet og/eller i fritids- og samfundslivet.
  • Private og offentlige bygninger, hvor der er gjort en særlig og ny indsats for, at der er fuld tilgængelighed for brugere med forskellige typer af handicap. (Fysisk såvel som kommunikationshandicap).
  • Hoteller, restauranter, cafeer, biografer, teatre m.v., der har ydet en særlig indsats for, at handicappede kan bo, færdes og deltage i samfundslivet på lige fod med ikke handicappede.

Handicaprådet har ret til ikke at uddele prisen, hvis rådet ikke mener, der er en egnet modtager blandt de, der er indstillet.

Handicaprådet har ret til ikke at uddele prisen, hvis rådet ikke mener, der er en egnet modtager blandt de, der er indstillet.

Send os din indstilling

Din indstilling
Det kan være en gruppe, forening, institution eller enkeltperson.
Her skriver du adressen på den person, du vil indstille
Her skriver du telefonnummeret på den person, du vil indstille
Hvorfor mener du, at netop denne person skal have prisen?
Du kan vedhæfte pdf, word, excel eller billedfiler.
Kontaktoplysninger

Samtykke *