Bygningspræmieringsprisen

Hvert år uddeler kommunen en bygningspræmieringspris til godt og smukt byggeri. Der kan også gives påskønnelsesdiplomer til mindre byggerier.

Bygningspræmieringsprisen uddeles på Arkitekturens Dag og kan gå til byggerier og anlæg i Herning Kommune.

I år er temaet Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Byggeriet/anlægget skal passe ind i et af følgende kategorier:

 • Nye bygninger til alle typer anvendelse som for eksempel etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål og lignende.
 • Tilbygninger til eksisterende bygninger.
 • Vellykkede restaureringer eller ombygninger.
 • Andre anlæg som f.eks. vejanlæg, parker, pladser, grønne områder.

Både private bygninger, virksomheder og offentlige bygninger kan komme i betragtning.

Alle kan indstille bygninger og anlæg til prisen. Det eneste formelle krav er, at byggeriet skal være taget i brug løbet af de seneste tre år og officielt indviet. 

Hvem skal have prisen?

Udfyld felterne og klik på "Send formular"

Jeg giver hermed tilladelse til, at de indsendte oplysninger bliver opbevaret af Herning Kommune, indtil vi har offentliggjort vinderen af prisen. *

Ved at klikke dette felt af, accepterer du, at vi opbevarer og behandler de indtastede oplysninger.
Luk alle
Åben alle

Formålet med prisen

Prisen er et diplom og en bronzeplakette med inskription. Diplomet går til bygherre og arkitekt, mens bronzeplaketten opsættes på bygningen.

Formålet med prisen er at fremhæve det gode byggeri og det gode eksempel. Gerne sådan, at det smitter af på andre bygherrers lyst til at lave gode og smukke bygninger.

Byrådet og Akademisk Arkitektforening har nedsat et bedømmelsesudvalg, der vurderer alle indkomne forslag.

Tidligere vindere

Tidligere modtagere af bygningspræmieringsprisen
År Modtager
2019
 • HB Trappers nye domicil, tegnet af Bjarke Ingels Group.

2018
 • Ankomstbygning og forplads ved Jyske Bank Boxen
 • Gågaden i Herning
 • Motorvejs- og landskabsbro ved Gødstrup
2017
 • Maskinhus i Lund - Krøjgårdvej 9, Herning
 • Handelshuset - Herningsholm Erhvervsskole, Herning
 • Nørregade 44, Herning
2016
 • Ungdomsboliger Nørregade - Nørregade 9, Herning
 • Snejbjerg skole - Nørretanderupvej 28, Snejbjerg
2015
 • Grønnegården, Herning Gymnasium - H.P. Hansens Vej 8, Herning
 • Herning Bibliotek - Østergade 8, Herning
2014
 • Kræftrådgivningen Herning - Livsrum i Herning, Nørregaards Alle 10, Herning
 • Nexus - Bang & Olufsen - Torvet 20, Herning
 • Bjarne Nielsen A/S - Bilhus, Silkeborgvej 110, Herning
2013
 • Grøndahlsparken - ny boligetageejendom, Grøndahlsvej 25, Herning
2012
 • Stjernen, Gilmosevej, Tjørring - nyt anlæg for skole og børneinstitution
2011
 • Herningsholm Gymnasium, Lillelundvej 21, bygning 1, Herning
 • Herning Fodbold Eksperimentarium, Ringkøbingvej 66, Herning
2010 
 • HEART Herning Museum of Contemporary Art, nyt kunstmuseum i Birk
2009 
 • Mediehuset Herning Folkeblad A/S
 • Ny administrationsbygning Dalgasgade 21 - 25
 • Boligbebyggelse Jordbærmarken 1 - 17 
2008 
 • Hendricks Industries ApS, ny malerhal, Mørupvej 41
 • Boligbebyggelse, Fuglsangnæs 11A-19B
2007 
 • Bellisvej/Favergårdvej/Kærmindevej, Herning, ny boligbyggeri
 • Kvik A/S, Stentoftvej 1, Vildbjerg, ny administrationsbygning
 • Vildbjerg Skole, Bjørnekærvej 2, Vildbjerg, nybyggeri
2006 
 • Herning shipping a/s, Theresavej 1, Herning, til- og ombygning
 • Social- og Sundhedsskolen, Gullestrupvej 10, Herning, nybyggeri.
2005
 • Ladebygning, Stensbjergvej 25, Lind, nybyggeri
 • JBS Undertøjet A/S administrationsbygning, Bornholmsvej 1, nybyggeri
2004
 • Fødevareregion Herning og Herning Stadion, nybyggerier
2003
 • TEKO, nyindretning med bl.a. Poul Gadegaards værker i Angli bygningen, Birk
2002 
 • ELIA, "Foreningen til Fremme af Opførelsen af Elia"
2001
 • Gammel gymnastiksal i Bethaniagade, renovering
 • Ringkjøbing Amts nye kapel ved Herning Centralsygehus
2000 
 • Hørning Huset ved TEKO i Birk, nybygning
 • Det danske Hedeselskab, nyt træhus i Høgild
1999 
 • Ingen præmierede
1998 
 • Gullestrup Kirke, nybyggeri
 • Statens Bilinspektion, om- og tilbygning
 • Herning Folkeblad, renovering og udbygning
1997 
 • Hydro Texaco, Rolighedsvej, om- og tilbygning
 • Birk. Centerpark Station, nybyggeri
1996
 • BFC-Data, nybyggeri
 • Torvet i Herning
1995
 • Lind Maskiner, nybyggeri
 • Textilforum, renovering
 • Handels- og Ingeniørhøjskolen, nybyggeri
1994
 • Herning Kommunes Genbrugsplads
1993
 • Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, tilbygning
1992
 • Tolstedhaven, boligbyggeri i Gjellerup
1991
 • Margrethelyst, renovering af ejendom i Birk

 

Modtagere af påskønnelsesdiplomer
År Modtager 
2019

-

2018
 • Områdefornyelse ved Sunds Sø
2017 -
2016
 • Villa i Lind - Fejerskovparken 131, Herning
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 
 • Stationsvej 6, Sørvad, renovering
2010 
2009 
2008 
 • Gjellerup Kirkes ny udsmykning og nyt træhus, Agerfeld Gammel skole, Toftevej 15, Vind
2007 
 • Laksestien 21,Skarrild, Kibæk, nyt fritidshus
2006  -
2005 
 • Ting- og Arresthus, Østergade 9, Herning, udvendig renovering
2004 
 • Herning Valgmenigheds kirkerum - renovering og nyindretning
 • Café Poulsen - om- og tilbygning
 • Herning Station syd - nyt trappetårn og ny gangbroforbindelse
2003 
 • EKO, Birk Centerpark 11, Birk, ombygning
2002
 • C. Sanders Aktieselskab for renovering af Herninghus
 • Ringkjøbing Amt for sygehuset nye forplads ved Gammel Landevej
2001
 • Bredgade 37-39, Herning, facaderenovering
2000 
 • Østergade 47, Herning, renovering
1999   -
1998
 • Arnborg Borgerforening
 • Lokalbrugsen Frem
 • To nye dobbelthuse på Krogvejen 9
 • Klit Tekstiltryk,  Pontoppidansvej 2, ombygning
1997
 • Søndergade 18-26, renovering

Kontaktinfo

By, Erhverv og Kultur

Mail: bek@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.