Pædagogisk assistent elev (Grundforløb 2 og Hovedforløb)

Herning Kommune ansætter op til 34 elever om året.

Der er opstart halvårligt.
Grundforløb 2 har opstart i januar eller juli/august.
Hovedforløb har opstart i januar eller juni.

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde pædagogisk og professionelt med børn og unge.

Uddannelsen kræver, at du er stabil i dit fremmøde, tager ansvar og har blik for, at andre også har brug for dig. Og så skal du selvfølgelig brænde for at arbejde med børn.

Som elev ved Herning Kommune bliver du ansat i afdelingen "Børn og Læring - Dagtilbud". Du går i skole på Social- og Sundhedsskolen i Herning og dine oplæringsperioder er ved Herning kommunes daginstitutioner.

Du får elevløn under hele uddannelsen.

Uddannelsen er adgangsgivende, hvis du for eksempel vil videreuddanne dig til pædagog.

Læs mere om uddannelsen hos Social- og Sundhedsskolen.

Luk alle
Åben alle

Ansøgningskrav

Der er forskellige ansættelseskrav afhængig af din alder og erhvervserfaring.

Ansøgningskrav til ansættelse på Grundforløb 2 PA:

Hvis du er under 25 år:

  • Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden eller have gennemført Grundforløb 1 på Social & Sundhedsskolen.
  • Du skal kunne dokumentere et karaktergennemsnit på 02 i både dansk og matematik fra   folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du er over 25 år: 

  • Hvis du er over 25, skal du stadig opfylde ovennævnte ansøgningskrav. Derudover skal der laves en realkompetencevurdering. Læs mere under afsnit "Realkompetencevurdering".

Ansøgningskrav til ansættelse på Hovedforløbet:

Hvis du er under 25 år:

  • Du har taget eller når at afslutte Grundforløb 2 PA.

Hvis du er over 25 år:

  • Hvis du er over 25, skal du stadig opfylde ovennævnte ansøgningskrav ELLER har minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for: Dagplejen, daginstitutioner, skoleområdet inkl. SFO, Ungdoms- og fritidsklubber eller dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Derudover skal der laves en realkompetencevurdering. Læs mere under afsnit "Realkompetencevurdering".

Realkompetencevurdering:


Det er et krav, at der er lavet en Realkompetencevurdering, før der eventuelt kan ske ansættelse.

Hvis du ikke allerede har ansøgt om en Realkompetencevurdering, så anbefaler vi, at du gør det allerede nu via Social & Sundhedsskolens hjemmeside under overskrift: "Bestil en RKV":

Social- og Sundhedsskolen, Herning - Realkompetencevurdering.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene til optagelse på Grundforløb 2 PA eller Hovedforløbet, så kontakt venligst en studievejleder på Social & Sundhedsskolen eller læs yderligere om optagelseskravene på Social & Sundhedsskolens hjemmeside.