Erhvervsudvikling

I Herning Kommune har vi et bredt fokus på at yde god erhvervsservice for vores virksomheder og samtidig have gode rammer for erhvervsudviklingen i området.

Luk alle
Åben alle

Erhvervsudvikling i Herning Kommune

I Herning Kommune arbejder vi, i samarbejde med erhvervslivet og forskellige aktører, kontinuerligt på at udvikle rammerne for at være et attraktivt erhvervsområde. Det gør vi med fokus på forskellige faglige områder, eksempelvis:

  • At udvikle og skabe samarbejder, der kan styrke rammerne for erhverv indenfor Hernings traditionelt stærke brancher og at opdyrke nye samarbejder. Det kan blandt andet være indenfor avanceret produktion, design & lifestyle, handel & e-commerce, grøn omstilling med flere.
  • Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft.
  • Bæredygtighed, i tæt samarbejde med Bæredygtig Herning.
  • Herning som uddannelsesby, og arbejde med at sikre, at vi uddanner den rette arbejdskraft lokalt. Derfor er det også centralt for os at understøtte samarbejdet mellem virksomheder og uddannelser.
  • Turisme og udvikling Herning som destination, særligt indenfor erhvervsturisme.
  • At sikre et attraktivt udbud af erhvervsjord og de bedste betingelser i forbindelse med tilflytning og udvidelse af virksomheder.
  • At sikre de bedste rammer for at starte virksomhed i Herning Kommune og få kvalificeret hjælp til udvikling som iværksætter.

Herning Kommunes Erhvervsstrategi

Herning Kommune har i 2021 initieret udviklingen af en ny erhvervsstrategi, som har stort fokus på at involvere lokale virksomheder og erhvervsaktører i processen. Erhvervsstrategien blev drøftet sammen med knap 100 deltagere: virksomheder, erhvervsaktører og øvrige interessenter ved Erhvervskonferencen i 2021. Involveringsprocessen fortsætter på forskellige niveauer frem mod den politiske behandling i foråret 2022. 

Du kan give inputs til strategien her 

Advisory Board for Erhvervsudvikling

Der er nedsat et Advisory Board board bestående af et bredt udsnit af lokale erhvervsaktører. Advisory Boardet understøtter Erhvervschefen og afdelingen Erhverv & Udvikling med sparring om retningen for erhvervsudviklingen i Herning Kommune. De mødes 2-3 gange årligt.

Vil du i dialog med os?

Har du en ide du gerne vil drøfte, ønsker du at udvide din virksomhed eller måske flytte din virksomhed til Herning Kommune. Kontakt gerne vores Erhvervschef via kontaktboksen.

Erhvervsrådet i Herning & Ikast-Brande

Erhvervsrådet i Herning & Ikast-Brande udfører erhvervsservice for Herning Kommune.

Læs mere om iværksætteri og erhvervsservice i Herning Kommune

Kontakt Erhvervsrådet i Herning & Ikast-Brande

Kontaktinfo

Morten Stamm Mikkelsen
Erhvervs- og Uddannelseschef

Mobil: 28 15 96 44
Mail: morten.stamm.mikkelsen@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.