Erhvervsløftet

Vi vil noget sammen i Herning

I Herning vil vi være på forkant med vores omverden. Men at komme foran kræver mere end ord. Vi skal være enige om noget, tro på det samme, og vi skal gøre noget. For det er det, vi gør i Herning. Vi handler. Og vi handler sammen.

Der er en virkelyst og en samarbejdsvilje, der gør, at vi kan løfte noget lokalt og sætte dagsorden nationalt og internationalt.

I Herning findes der et stærkt potentiale på tværs af aktører, på tværs af det private og det offentlige, kultur og erhverv. Det er en del af vores DNA. Det har det altid været, og det skal det blive ved med at være.

Derfor giver Herning Kommune et løfte til vores lokale erhvervsaktører om, hvordan vi vil gøre vores del for, at vi i fællesskab lykkes med at løfte vores erhvervsliv ind i fremtiden.

Erhvervsløftet

  • Vi vil både samle og være helt tæt på vores nuværende og kommende virksomheder, iværksættere og erhvervsaktører.
  • Vi vil levere service, så vi sammen med virksomhederne finder de bedste løsninger.
  • Vi vil sammen med vores erhvervsfremmeaktører have fokus på at understøtte de lokale virksomheder i at drive bæredygtig forretning.
  • Vi vil gennem fysisk planlægning skabe de bedste rammer for et driftigt og innovativt erhvervsliv. Også i fremtiden.
  • Vi vil hele tiden være i bevægelse og have modet til at løse fremtidens udfordringer. Derfor vil vi turde skifte retning og turde gå forrest på vigtige satsninger. Og vi vil gøre det på Herning-måden.

Pejlemærker for erhvervsudvikling

Luk alle
Åben alle

Tekstil: Fra affald til ressource

Herning vil være et erhvervs- og vidensmæssigt epicenter på tekstil-området og i samarbejde med lokale og nationale aktører finde løsninger på globale udfordringer. 

Herning står på en stærk, lokal historie med store potentialer for at finde løsninger. Løsninger, der også på sigt kan udbredes til andre brancher i forhold til at arbejde med waste som en ressource.

Klimavenlig oplevelsesøkonomi

Herning vil være førende nationalt og internationalt inden for oplevelsesøkonomi – også i fremtiden.

Det er en styrkeposition, der løfter en lang række følgeerhverv i hele området. Derfor skal vi som destination tænke oplevelsesøkonomien mere bæredygtigt. Det giver mening – og det efterspørges af såvel gæster og er et vigtigt konkurrenceparameter, når vi eksempelvis når vi søger om de store mesterskaber.

Avanceret produktion

Herning vil søge at indfri potentialet i en grøn omstilling af produktionsbranchen gennem databaseret produktionsoptimering, nye produktionsmetoder og ved at tænke i alternative og nye produkter ud af spildmaterialer eller genbrug.

Vi vil samarbejde med de mange lokale produktionsvirksomheder og dygtige aktører, der er med til at avancere, optimere og fremtidssikre vores produktionstunge sektor.

Vedvarende energi

Herning vil understøtte udviklingen af nye løsninger inden for vedvarende energi. Vi har en stor koncentration af virksomheder, der er underleverandører til vindindustrien. Men i samarbejde med lokale videns- og erhvervsaktører igangsætter vi flere indsatser for at tage en førerposition inden for vedvarende energi, eksempelvis ved at undersøge potentialerne inden for brint, solceller, elektrificering og lignende.

Kompetencer og mind-set

Herning vil udvikle og tiltrække bæredygtige kompetencer gennem forskellige initiativer og partnerskaber for at imødekomme den øgede efterspørgsel i såvel den private som offentlige sektor efter medarbejdere med en bæredygtig forståelse. For eksempel ved at styrke brobygning mellem virksomheder og uddannelser.

Behovet for bæredygtig omstilling stiller krav til nye løsninger, nye standarder, certificeringer og ikke mindst medarbejdere, der har kompetencer og mind-set.

Fra handel til handlekraft

Herning vil fortsat dyrke det gode handelsskab i en tidssvarende og fremadskuende ånd.

Det tager to udtryk:

  • Bæredygtig detailhandel
  • og et øget fokus på digitalisering og e-handel.

For området er grundlagt af uldkræmmere, og det gode købmandskab løber i de herningensiske årer.

Udarbejdelse af Erhvervsløftet

Rammerne for erhvervsstrategien er udarbejdet i dialoger med knap 200 erhvervsaktører, herunder virksomheder og iværksættere bredt repræsenteret samt en lang række erhvervsfremmeaktører, erhvervsorganisationer, videns- og uddannelsesinstitutioner.

Kontaktinfo

Morten Stamm Mikkelsen
Erhvervs- og Uddannelseschef

Mobil: 28 15 96 44
Mail: morten.stamm.mikkelsen@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.