Gravetilladelser og spærretidskort

Du skal søge gravetilladelse senest ti arbejdsdage før det er planlagt, at arbejdet skal begynde. 

Ansøgningen om gravetilladelse behandles af Vej, Trafik og Byggemodning i Herning Kommune.

Svarfrist

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente, at vi behandler den inden for fem arbejdsdage, når det gælder offentlige veje.

Søger du om at grave i en privat fællesvej skal Teknik og Miljø, i henhold til Forvaltningsloven, foretage partshøring. Dette forlænger tiden det tager at behandle sagen, så et svar først kan forventes inden for ca. tre uger.

Ledninger og affaldsbeholdere

Afmærkning og Skiltning

Spærretid

På hverdage mellem kl. 6.30 og 8.30 er der "spærretid". I denne tidsperiode må der ikke arbejdes på de veje, som er vist med rødt på kortet.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Børge Nielsen

Tlf.: 96 28 83 24
Mobil: 20 67 42 38
Mail: vtbbn@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.