Kvalitetsstandarder efter serviceloven til genoptræning og træning

Genoptræning efter serviceloven §86, stk 1

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.

Vedligeholdende træning efter serviceloven §86, stk 2

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.

Personalestøttet aktivitet og motion efter serviceloven §84

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.