Bolig - tilpasset dig med særlige behov

Tilpasning af din nuværende bolig ved at lave boligændringer

Har du brug for ny bolig?

Vi har forskellige typer af boliger, der kan passe til netop dit funktionstab.

  • Botilbud - du kan blive visiteret til forskellige boliger hos Handicap og Psykiatri, hvis du har et fysisk og/eller psykisk handicap.
  • Ældrebolig - du kan søge om en handicapvenlig bolig hos Sundhed og Ældre.
  • Plejebolig - kan du søge, hvis du har et varigt behov for pleje døgnet rundt. 

Du kan søge om pleje- og ældrebolig ved at udfylde den digitale løsning i selvbetjeningsboksen. Er du ikke digital, er du velkommen til at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, så vi kan hjælpe dig med at søge.

For at blive visiteret til et botilbud, kan du kontakte visitationen i Handicap og Psykiatri.

Læs vejledning, hvis du vil søge ældrebolig eller plejebolig.

Kvalitetsstandard

Se alle kvalitetsstandarder for midlertidige og permanente ophold.

Læs mere om midlertidige ophold.