Ældreboliger

Vi arbejder på at få beskrevet alle boliger.

Vi har mere end 500 ældreboliger rundt omkring i kommunen.

Du kan søge om en ældrebolig ved at udfylde den digitale løsning i selvbetjeningsboksen. Er du ikke digital, er du velkommen til at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, så vi kan hjælpe dig med at søge.

Vær opmærksom på, at boligerne på denne side ikke nødvendigvis er ledige lige nu. Du kan stadig søge boligerne, men du vil blive skrevet op på en venteliste, når du er visiteret til en ældrebolig.

Du kan se i kvalitetsstandarden, hvornår du kan blive visiteret til en ældrebolig.