Bevæg dig for livet - samarbejde

Herning Kommune, DGI og DIF har sammen indgået en 5-årig visionsaftale gældende fra 2020-2025.

Aftalens formål er at få flere borgere i bevægelse, og visionen er støttet af Trygfonden og Nordea fonden.

Visionsaftalen tager afsæt i 5 temaer:

  • Det skal være lettere at blive del af et aktivt fællesskab.
  • Overgange mellem livsfaser og livssituationer.
  • Engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle.
  • Bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og motorik gennem hele livet.
  • Rum og rammer.
Luk alle
Åben alle

Sådan gør kommunen

Kommunen har fået opgaven at sætte handlinger bag temaerne.

Det betyder kort fortalt, at vi skal have fat i de mest oplagte lokale aktører til at byde ind i de konkrete indsatser. Kommunen lægger med andre ord op til et samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreningsliv og idrætstilbud.

I projektet er der desuden stor fokus på, at der skal arbejdes på tværs af forvaltninger i kommunen. Derfor er der nedsat både en administrativ og en politisk styregruppe, og større beslutninger vil blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Bevæg dig for livet har cirka 250.000 kroner årligt til indsatser. Midlerne fordeles efter følgende principper:

  • Pulje til nytænkende initiativer med fokus på nye aktiviteter for inaktive målgrupper. 
  • Vidensdeling og videnstilegnelse.
  • Uddannelse af aktører med formålet at aktivere nye målgrupper. Herunder foreningsudvikling.

Du kan søge puljen til nytænkende initiativer

Kontakt vores projektleder

Til at samle alle tråde i projektet, har Herning Kommune udpeget en projektleder.

Projektlederens rolle bliver at føre mennesker sammen, som kan være med til at skabe indsatser, der kan få flere borgere i Herning Kommune til at bevæge sig.

Der vil blandt andet blive lavet arbejdsgrupper, som kan give forskellige vinkler på den indsats, som sættes i gang.

Et eksempel kunne være at, medarbejdere fra en forvaltning i samarbejde med en forening og DGI/DIF eller andre eksterne interessenter sætter noget i gang.

Projektlederens rolle bliver her at facilitere at de mødes, følge op på gruppens arbejde og motivere samt til slut at evaluere indsatsen sammen med gruppen. 

Hvis du/din forening vil høre mere eller har en god idé til en indsats, er du meget velkommen til at kontakte projektlederen.

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder

Mobil: 22 22 43 72
Mail: mette.skaerbaek@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.