Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets medlemmer

 • Formand
  Johs. Poulsen (B)
 • Næstformand
  Dann Karlsen (V)
 • Marianne Bjørn (V)
 • Claus Udbye (V)
 • Johannes Videbæk (V)
 • Lone Nielsen (H)
 • Arulanantharajah Thillainadarasa (S)

Udvalgets opgaver

 • Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner
 • Voksenundervisning i fritiden
 • Fritidstilbud for børn og unge
 • Biblioteksvæsen, herunder pligtaflevering af offentliggjort materiale
 • Lokalhistorisk arkiv og sognearkiver
 • Museumsforhold
 • Musikskoler og andre musikaktiviteter
 • Skoler med andet kunstnerisk formål, herunder billedskoler
 • Teater- og biografforhold, herunder egnsteater
 • Kunstudstillinger og andre kunstneriske aktiviteter
 • Udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale ejendomme til foreninger m.v.,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, kommunale idrætsanlæg m.v. og andre fritidsfaciliteter, herunder Herning Svømmehal, samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift i form af arrangementer på Herning Torv
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Se udvalgets dagsordener og referater

Mødekalender