Brug byen

Færdsel i gågaden

Der gælder særlige regler for, hvornår du må køre bil eller cykle i gågaden. Det kan du læse om her.

Gadesalg og stadeplads

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du vil sælge alt fra ost til håndlavede dekorationer i det offentlige rum.

Gravetilladelse og spærretidskort

Hvis du skal grave i eller omkring offentlige veje, stier, parkeringspladser eller fortove, skal du søge digitalt.

Hold arrangementer i anlæg og parker og på offentlig plads

Herning Kommune skal bruges. Derfor kan du låne veje, pladser, Torvet, grønne områder og idrætsanlæg med videre.

Motions- og cykelløb

Ønsker du at afholde et motions- og cykelløb i Herning Kommune. Her på siden kan du finde info om hvordan, hvornår og om du skal søge.

Offentlig vej, Sankt Hans og vejfest

Her søger du om tilladelse til at lave Sankt Hans bål eller afholde vejfest og andre arrangementer på offentlig vej.

Ophængning af plakater

Ønsker du at hænge plakater op i Herning Kommune skal du søge om tilladelse. Læs om retningslinjerne her.

Udeservering og udstilling af varer

Sælger du mad og drikke? Vil du gerne, at dine gæster kan sidde ude? Har du en butik i Herning bymidte?