Økonomi ved sygdom

Sygedagpenge for lønmodtagere

Her kan du læse dine muligheder for at få dagpenge, hvis du bliver syg.

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Her kan du læse mere om varighed for sygedagpenge

Delvis uarbejdsdygtig

Du skal have minimum fire timers sygefravær, og det skal godkendes af din læge.

Sygdom og ferie

Hvad gør du, hvis du er syg, når du skal holde ferie?

Særlig støtte til høje boligudgifter

Den særlige støtte er en økonomisk hjælp. Du kan søge om hjælpen i forbindelse med blandt andet ledighed og sygdom.

Vigtig information om sygedagpenge

Vær opmærksom på Digital Post og tidsfrister