Sygdom og ferie

Ønsker du at tale med en medarbejder fra Ydelseskontoret ved personligt fremmøde i Borgerservice, kræver det, at du har bestilt tid.

Vi har obligatorisk tidsbestilling - husk at bestille en tid.

Sygdom i forbindelse med ferie

Du kan udskyde din ferie, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Du skal senest sygemelde dig den første feriedag på det tidspunkt, hvor din arbejdstid normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal du melde dig rask. Du skal også meddele, om du vil holde resten af den ferie, som du oprindeligt havde planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Gør du ikke det, skal du møde på arbejde, når du er blevet rask.

Hvis du bliver syg under en ferie, kan du efter ferieloven afbryde ferien, og efter en karensperiode kan du have ret til sygedagpenge, hvis du opfylder betingelserne. Vælger du at holde ferien, selvom du er syg, har du ikke ret til sygedagpenge. Er du stadig syg efter feriens afslutning, har du ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for sygedagpenge.

Feriepenge kan i visse tilfælde udbetales efter den 30. september, uden at der holdes ferie.

Ferie under et sygedagpengeforløb

Hvis du allerede er sygemeldt, skal du aftale afholdelse af ferie under dit sygedagpengeforløb med kommunen. Hvis ikke du har en aftale med kommunen, og du stadig vælger at holde ferie, vil ferien tælle som en raskmelding. Hvis du stadig er syg, når ferien er slut, skal du opfylde kravene for sygedagpenge igen.

Du kan ikke modtage sygedagpenge under ferie, uanset om ferien holdes i ind- eller udland. Du har dog som udgangspunkt ret til at afholde ferie uden sygedagpenge, når der er tale om en ferie, som ligger inden for de rammer, der fremgår af ferielovgivningen. Efter ferieloven har du ret til 25 dages ferie om året, uanset om du har optjent ret til betalt ferie.

Hvis kommunen imidlertid vurderer, at ferien ikke passer ind i sygedagpengeforløbet, kan kommunen afvise dit ønske om ferie. Hvis du modtager sygedagpenge, har du derfor ikke krav på at holde ferie på et bestemt tidspunkt eller et bestemt antal dage. Hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, efter du har afholdt ferien, kan sygedagpengeudbetalingen genoptages dagen efter endt ferie.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra kommunen har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontaktinfo

Sygedagpengegruppen
Ekspedition i Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning

Åbningstider for ekspedition

Tlf.: 96 28 42 40

Telefontid

Mail: sdp@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: