Kom tilbage i job

Jobafklaringsforløb

Læs mere om jobafklaringsforløb

Ressourceforløb

Her kan du læse om ressourceforløb.

Revalidering

Revalidering kan hjælpe dig, hvis du har begrænset arbejdsevne. Det kan give dig mulighed for at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvordan får jeg et fleksjob?

Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Økonomi i et fleksjob

Læs mere om din økonomi, hvis du er i fleksjob.

Socialt frikort

Frikortet giver dig mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv.

Veteranindsats

I budgetforlig for 2019 har forligskredsen aftalt en række punkter vedrørende beskæftigelsesområdet, blandt andet veteranindsats.