Socialt frikort

Luk alle
Åben alle

Hvad er socialt frikort?

Frikortet giver dig mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp, førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, som f.eks. boligstøtte.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskyde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Der er ikke til krav til hvor ofte, hvor meget og hvor du vil arbejde.

Målgruppen for socialt frikort

Du er i målgruppen for det sociale frikort, hvis du har særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i Lov om social service.

Fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at du er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at du hverken har været under uddannelse eller har haft en arbejdsindtægt over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitationen sker på baggrund af en konkret vurdering af din situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til dig.

Sådan fungerer det sociale frikort

Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet.

Du taler med din sagsbehandler i kommunen, og udfylder ansøgningen sammen med din sagsbehandler eller i Ydelsesafdelingen.

Du finder selv et job eller får hjælp fra Jobcentret.

Du arbejder og får din løn udbetalt. Arbejdsgiver benytter dit sociale frikort.

Mere information

Du kan finde mere information på Socialstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til det sociale frikort, er du velkommen til at kontakte din sagsbehandler i Jobcentret eller Ydelsesafdelingen.

Kontaktinfo

Conny Olesen
Sagsbehandler
Tlf.: 96 28 41 55

Mail: ey.soc@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.