Hvad er bæredygtigt byggeri?

"Bæredygtighed" og "klima" er på alles læber i denne tid, og sandsynligheden for, at du er stødt på disse udtryk sammen med andre såsom "CO2-udledning", "verdensmål" og "energiforbrug" er stor. 

Byggebranchen er ansvarlig for en stor del af vores samlede energi- og ressourceforbrug, og byggeriet og vores bygningsmasse er derfor vigtige brikker i den grønne omstilling.
 
Bæredygtighedsbegrebet er komplekst, idet det i dag bruges om noget, hvor man kan sikre holdbare positive resultater uden ødelæggelse af det foreliggende grundlag, såsom miljø eller ressourcer. Man taler samtidig oftest om bæredygtighed i tre forskellige former; en social bæredygtighed, en miljømæssig bæredygtighed samt en økonomisk bæredygtighed. Hvis noget skal være bæredygtigt, bør det være det på alle tre områder, men mange aspekter vil ofte være i modstrid med hinanden eller i hvert fald påvirke hinanden – eksempelvis er det mest miljørigtige byggemateriale, er ikke nødvendigvis det mest økonomisk bæredygtige.  
 
Ikke desto mindre ses der, som et led i den grønne omstilling, på hvordan man kan gøre byggebranchen mere bæredygtig, idet ca. 40 procent af verdens CO2-udledninger kan relateres til byggeriet og bygningerne. Udledningerne er forbundet med de mange faser i en bygnings livscyklus, herunder udvinding af råstoffer til byggematerialer samt produktion og transport heraf i forbindelse med opførelsen, energiforbruget forbundet med selve byggefasen, energiforbruget i selve drifts-/brugsfasen samt til udskiftning og renovering af bygningsdele, og endeligt energiforbruget forbundet med en nedrivning ved bygningens endte levetid, herunder transport og behandling af byggeaffaldet. 
 
Der er således mange parametre at skrue på inden for byggeriet, og på denne side kan du under de forskellige emner læse mere om, hvilke bæredygtighedskrav der lige nu arbejdes på at indføre i lovgivningen. Du kan også finde eksempler på forskellige bæredygtige byggerier og inspiration til, hvordan du selv kan være med til at bygge mere bæredygtigt.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Bygningsreglementets kommende klimakrav

Bæredygtighedscertificeringer

Eksempler og inspiration

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.